Troya xarobalari

Troya xarobalari

Turli davrlarga oid 10 xil shahar qatlamlari bilan murakkab va boy arxeologik tuzilishga ega Troyadagi eng qadimgi aholi punktlari miloddan avvalgi 3-ming yilga to'g'ri keladi...

Kadrlar