Inson huquqlari sohasidagi ta’lim – inson huquqlarining asosiy himoya mexanizmi

Inson huquqlari sohasidagi ta’lim – inson huquqlarining asosiy himoya mexanizmi

Inson huquqlari irqi, jinsi, millati, etnik kelib chiqishi, tili, dini va boshqa har qanday holatidan qat’i nazar, barcha insonlarga xos bo‘lgan asosiy, ajralmas, universal va teng huquqlardir.

Kadrlar