Fethiye Turkiyaning Egey dengizi sohilidagi marvariddir. To'g'ridan-to'g'ri qoyalarga o'yilgan hayratlanarli antik manzaralarga ega ulkan Likiya tog'lari;

Fethiye Turkiyaning Egey dengizi sohilidagi marvariddir. To'g'ridan-to'g'ri qoyalarga o'yilgan hayratlanarli antik manzaralarga ega ulkan Likiya tog'lari;

Fethiye Turkiyaning Egey dengizi sohilidagi marvariddir. To'g'ridan-to'g'ri qoyalarga o'yilgan hayratlanarli antik manzaralarga ega ulkan Likiya tog'lari...

Kadrlar