Choliqushi

Choliqushi

"Choliqushi" filmi 1986-yilda tasvirga olingan. Rejissor: Usmon F. Seden Rollarda: Aidan Shener, Kenan Kalav, Sadri Alishyk, Zafer Ergin, Tilbe Saran, Hayati Hamzaoglu, Tomris Oguzalp, Eshref Kolchak, Belkis Dilligil, Esra Erbilishik

Kadrlar

Choliqushi Choliqushi Choliqushi Choliqushi Choliqushi